PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

(Platný od 01.01.2016)

 

1.Udržiavať čistotu a poriadok na Rybníku a v okolí svojho miesta počas pobytu na Rybníku, ale aj po jeho odchode !

2.Chytanie rýb je povolené na veľkom Rybníku, inde po dohode s majiteľom alebo zodpovedným vedúcim.

3.Chytanie je povolené len po zakúpení Hosťovačky.

4.Odchytené ryby sa dávajú do vedra s vodou a nesmú sa hádzať po zemi.

5.Prísny zákaz kúpania !!!

6.Zákaz čistenia rýb v areáli Rybníkov !!!

7.PRÍSNY ZÁKAZ PÚŠŤAŤ ODCHYTENÉ RYBY SPÄŤ DO RYBNÍKA !!!!

8.V prípade, že je odchytená ryba malých rozmerov treba ju priniesť vo vedre s vodou, živú majiteľovi alebo zodpovednému vedúcemu.

9.Pri neúspešnom odchytení ryby nieje nárok na vrátenie hosťovačky.

10.Zákaz nosenia si vlastných Jedál a Nápojov !!!

11.Pri porušení bodu č.7 znamená okamžité vyhostenie z areálu Rybníkov bez nároku na vrátenie hosťovačky.